banner

Dokumenty, smlouvy, poradna

Umíte správně vyplnit tiskopis daňového (růžového) prohlášení? Dokumenty, smlouvy, poradna Dokumenty, smlouvy, poradna

Zde máte čistý tiskopis růžového prohlášení (kdyby se vám nechtělo na finanční uřad).

Zde máte vzor, co a jak v prohlášení vyplnit.

Vyplňujeme:

První list daňového prohlášení

Úvodní tabulka slouží k vyplnění osobních údajů zaměstnance a přesné adresy plátce, tj. zaměstnavatele. Následně je třeba vyplnit rok (prohlášení může sloužit až tři kalendářní roky) a zda poplatník hodlá uplatnit základní slevu na poplatníka.

Pokud máte děti následující tabulka je určena k vyplnění jmen a rodných čísel dětí, žijících ve společné domácnosti, na které hodlá poplatník uplatnit daňové zvýhodnění:

Pro studenty je velmi důležitý bod d) v odstavci 2) tedy věta:
se soustavně připravuji na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem ve zdaňovacím období tedy napsat rok a škrtnout do. Pokud vyplníte tabulku, že uplatňujete slevu na studium(odstavec 2.d) ), musíte zároveň doložit potvrzení o studiu.

Druhý list daňového prohlášení

V oddílu II. poplatník podpisem prohlašuje, že nepodepsal za stejné období tiskopis prohlášení u jiného plátce a současně daňové zvýhodnění na uvedené děti neuplatňuje ve stejném období jiná osoba. Na konci strány doplnit datum, období a připojit podpis.

Poslední čtvrtý list daňového prohlášení

Uvedené údaje je třeba pro každé zdaňovací období potvrdit. To provede zaměstnanec podpisem s připojením údaje o datu podpisu.

Slouží jako žádost o provedení ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Tuto žádost vyplňují zaměstnanci převážně na HPP(hlavním pracovním poměru), pokud jejich úvazek překračuje kalendářní rok. Osoby na DPP(dohodu o provedení práce) tyto listy nevyplňuji.

Pro rok 2016 se předpokládá stejný typ tiskopisu jako v roce 2015 - tedy č. 24.

Jak získat práci hostesky/promotéra

Průvodní dopis

Průvodní dopis by měl sdělit, proč právě vy jste tím vhodným člověkem, kterého by agentura měla přijmout. Dobře napsaný průvodní dopis (motivační dopis) vzbudí u personalisty zájem poznat vás osobně či vás rovnou vybrat. Můžete v něm uvést to, co se do CV-životopisu nehodí.

Strukturovaný životopis

V dnešní době bez CV neuděláte ani ránu. Připravte si přehledný životopis, který budete průběžně aktualizovat, dle získaných zkušeností. U každé agentury napište, jaký druh promoce jste dělali a dobré je uvádět i firmu. Pokud se vám seznam nevejde na A4 doporučuji si vytvořit seznam těchto pozic a přikládat ho k životopisu.

Reprezentační fotografie

K CV je velice nutné do e-mailu připojit fotku obličeje a fotku postavy. Uděláte lépe, když vše pošlete najednou. Stejně ji po vás bude agentura vyžadovat. Dámy hezky se na fotku naličte.Na fotce , kde je postava si oblékněte bílou košili a černé kalhoty. Portrétová fotografie by měla zobrazovat celý váš obličej, stejně jako fotografie, kterou máte v občanském průkazu nebo v cestovním pasu. Na fotografii by měla být viditelná celá vaše postava "od hlavy až k patě", nejlépe vestoje nebo vsedě. Rozhodně nenahrávejte

Rychlá reakce

Rychlá reakce vám z větší pravděpodobností pomůže k získání práce. V případě inzerce na internetu doporučuji neotálet a hned zasílat CV a fotky. Pokud je u inzerátu uveden telefonní kontakt, doporučuji agenturu ihned kontaktovat. Až se u nějaké agentury zaběhnete, začnou vám samy chodit nabídky práce. Ale ani u tohoto případu nesmíte zlenivět. V tomto světě platí, kdo dřív přijde, ten dřív mele. I minuta vám může práci vzít nebo naopak dát. Jen si důkladně promyslete, zda máte čas a tuto práci chcete opravdu dělat.

Dojíždění za prací

Je velice pravděpodobné, že si vás pozvou na pohovor/ školení na centrálu agentury. Většina velkých agentur má sídlo v Praze nebo Brně. Věřím, že se vám nebude chtít vláčet, někdy i přes půlku republiky, ale pro agenturu je velice důležité hostesku či promotéra vidět a slyšet dříve, než práci začne vykonávat. Agentura většinou cestovné na školení proplácí. U pohovoru je to bohužel jinak, ale berte to pozitivně. Na pohovoru si vás zařadí do databáze a budou vám zasílat nabídky práce.

Pohovor

Pokud si vás pozvou na pohovor, přijďte upravená a decentně nalíčená. Promoterům radíme dobře se obléci a nezapomenout na charisma. Většinou pohovor trvá kolem 20ti minut. Budou se vás vyptávat na předchozí zkušenosti, vaše zájmy a časové možnosti. Vzhledem k tomu, že u této práce se hodně mluví a jde jim hlavně o prodejní dovednosti, můžou vás požádat o sehrání nějaké scény. Také se vám může stát, že si vás budou chtít nafotit do databáze.

DPP a DPČ rozdíly

Sezonní práce, krátkodobé výpomoci, zkrátka brigády. Tradičními právními nástroji, jak je sjednat, jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce zná dva typy – dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Obě tyto dohody musí být uzavřeny písemně a v zásadě se na ně vztahují stejná pravidla jako na pracovní smlouvy.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Je nejjednodušší formou a ideální pro krátkodobou výpomoc, např. brigádu. Zaměstnanec může DPP uzavřít s neomezeným počtem zaměstnavatelů, avšak s každým maximálně v rozsahu 300 hodin práce ročně.

Sčítají se všechny DPP u jednoho zaměstnavatele během jednoho kalendářního roku. Tzn. můžete např. podepsat u dvou zaměstnavatelů DPP na 550 h za rok (např. u jednoho zaměstnavatele na 300 h a u druhého na 250 h za rok).

V DPP je třeba uvést:

Dále je vhodné uvést, kde má být práce konána (například „sad zaměstnavatele na okraji obce Slaný“) a komu má zaměstnanec pracovní úkol, v našem příkladě tedy očesaná jablka, předat (například „vedoucí sadu pan XY“).

U DPP se neplatí:

V případě, že zaměstnanec nemá jiný příjem v konkrétním měsíci než z DPP a není za něj plátcem pojistného stát , musí se zaregistrovat zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a sám platit pojistné. Při výdělku větším než 10 000 Kč měsíčně je ale nutno zaplatit zdravotní, sociální a nemocenské pojištění. Přihlášku k pojištění podává zaměstnavatel zpětně v následujícím měsíci po tom, kdy vznikla účast na pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

DPČ můžeme uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin. Tento průměr se posuzuje za celou dobu platnosti DPČ, nejdéle však za 52 týdnů, tedy 1 rok.

V DPČ musí být uvedeny:

Způsob ukončení DPČ může být:

Při sjednané měsíční odměně do 2 499 Kč včetně se neplatí zdravotní, sociální a nemocenské pojištění. Je-li sjednaná výše odměny od 2 500 Kč měsíčně, vzniká povinnost platit toto pojištění.

Odlišnosti DPP a DPČ od pracovní smlouvy

Na DPP i DPČ se v zásadě vztahují stejná pravidla jako na pracovní smlouvu. Výjimkami v DPP a DPČ jsou však například:

Honorář/odměna

Hodinová mzda

Každá agentura nabízí různý honorář za akce. Klasická hodinová mzda se pohybuje od 90-110kč/hod. brutto.

Mzda nad 110 Kč/hod. je většinou u promo akcí na cigarety, alkohol, elektroniku nebo výpomoc při výstavách, veletrzích, banketech aj.

Mzda za odpracovaný den nebo celou akci

Jsou samozřejmé i akce, kde se můžete setkat s finančním ohodnocením za celou akci nebo za odpracovaný den.Takže si zjistěte kolik dostanete za den a kolik hodin se bude promovat.

Kolik máte na hodinu je na vydělení celkové částky hodinami..
příklad: 2dny po 1000 Kč = 2000 Kč / 2 x 8 h = 16 tedy .... 2000/16 = 125 Kč/h

Fixní sazba + provize

U některých agentur je mzda dána fixem + provizemi z prodeje. U tohoto druhu ohodnocení si dejte pozor na to, z jaké částky a v jaké výši je provize počítaná. Také si předem ujasněte, zda jsou procenta počítaná z prodejní či nákupní ceny produktu. Trvejte na tom, aby vše bylo zapsáno ve smlouvě a zda je to pro vás vůbec finančně zajímavé.

Promostánky

Většinou se jedná o jeden typ. Animace složení.

×

Hledáte práci v oblasti promo? Pomůžeme vám ji ZDARMA najít.
Denně nové inzeráty ZDARMA. Přidávání inzerce ZDARMA pro všechny bez ohledu s možností selekce dle data či regionu.

Chcete se stát dobrým promotérem / hosteskou? Poradíme vám ZDARMA jak na to.
Nevíte si rady s růžovým prohlášením? ZDARMA si stáhněte aktuální tiskopis či návod na jeho vyplnění.

Nedostali jste zaplaceno v časovém termínu dle smlouvy? V našem právním oddělení Vám rádi poradí, jak postupovat.
Agentura po vás chce fotky, které nemáte? Náš ověřený fotograf Vás rád dle přání nafotí.

Nejnovější nabídky práce

PROMOTÉR/KA, Praha,...

Hledáme zkušeného promotéra/ku k exkluzivnímu brandovému vystavení TOP výrobce velké bílé...

Více informací

banner
PROMOSYS | design & kód: rEndy.net

Přihlášení do Promosys

×

Pro vstup do systému prosím vyplňte přihlašovací údaje a zadejte kontrolní součet.

29 + 17 =
Zapomněl/a jsem přihlašovací údaje